Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) 29.07.2015 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında "2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinin halen ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına" karar verilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.04.2017 tarihli ve 2017/131 itiraz numralı kararıyla söz konusu kararın yürütmesi durdurulmuştur.

Bu amaçla YÖK Yürütme Kurulunun 29.07.2015 tarihli kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesi hükümlerinin; 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına atanan araştırma görevlileri ile ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların araştırma görevlisi kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına; bu kapsamda yer alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında ise uygulanmasına" karar verilmiştir.

© 2014 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.